หลังจากที่ได้ไปสำรวจความเสียหาย ของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในปี 2554ในหลายจังหวัด เราพบว่ามีโรงเรียนมากมายได้รับความเสียหายจนเกินความสามารถของเราที่จะช่วยเหลือ เราจึงรอให้ ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณมาช่วยซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆที่ประสบภัย  ซึ่งก็มากน้อยตามความเสียหาย Read More

โรงเรียนของหนูจัดโครงการซ่อมอาคารเรียนที่ได้รับผลกระกบจากอุทกภัย

ที่ โรงเรียนวัดคลองเจริญ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

Read More

โครงการโรงเรียนของหนู ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียนที่ โรงเรียนบ้านทีซอแม โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Gibthai ตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม2554 ซึ่งปัจจุบันนี้ รายการฯได้ทำงานแล้วเสร็จไปกว่า 80% โดยทางโครงการจะมีกิจกรรม ณ โรงเรียน ในวันที่ 3 – 5 ธันวาคม โครงสร้างทั้งหมดจะดำเนินการเสร็จ และส่งมอบ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม นี้
Read More

โครงการโรงเรียนของหนู

โครงการที่ 82

สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สาขาบ้านทีชอแม หมู่ที่ 8 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

Read More

%d bloggers like this: