โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางสาขาบ้านทีชอแม

โครงการโรงเรียนของหนู ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียนที่ โรงเรียนบ้านทีซอแม โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Gibthai ตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม2554 ซึ่งปัจจุบันนี้ รายการฯได้ทำงานแล้วเสร็จไปกว่า 80% โดยทางโครงการจะมีกิจกรรม ณ โรงเรียน ในวันที่ 3 – 5 ธันวาคม โครงสร้างทั้งหมดจะดำเนินการเสร็จ และส่งมอบ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม นี้

ที่ตั้งและประวัติ

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางสาขาบ้านทีชอแม ตั้งอยู่ หมู่ที่8 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประมาณ 250 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  หมู่บ้านทีชอแม ทิศใต้  ติดต่อกับ  ป่าสงวนแห่งชาติ ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ป่าสงวนแห่งชาติ ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ป่าสงวนแห่งชาติ

ข้อมูลประชากร

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง  ใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสาร  ไม่สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ บ้านทีชอแม มีบ้านประมาณ 48 หลังคาเรียน และประชากรประมาณ 235 คน

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ทำไร่เลื่อนลอย และหาของป่าขาย   ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคจึงต้องหารายได้เสริมจากการรับจ้างทั่วไปและหาของป่ามาขาย  เช่น  หน่อไม้  น้ำผึ้ง  และสมุนไพรบางชนิด รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 – 6,000  บาท/ปี

สภาพอากาศ

 • ฤดูฝน  ฝนตกชุก
 • ฤดูหนาว  อากาศหนาวจัด
 • ฤดูร้อน  อากาศไม่ร้อนจัด
 • อุณหภูมิ กลางวันเฉลี่ย 20 – 25 องศา กลางคืนเฉลี่ย 5 – 10 องศา

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยังนับถือผีอีกด้วย

สภาพทั่วไป

ประชาชนสร้างบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อม มีการสร้างรั้วรอบบ้านเป็นบางครอบครัว มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธ นับถือผี  มีประเพณีกินผี  และมีหมอผีประจำหมู่บ้าน เป็นผู้ทำนายทายทักความเป็นไปของหมู่บ้าน

จำนวนนักเรียนแต่ละชั้น

ระดับชั้น                                                 ชาย       หญิง     รวม

 • อนุบาล 1                                            10           7          17
 • อนุบาล 2                                              4            2           6
 • ประถม 1                                               1            5           6
 • ประถม 2                                               6            2           8
 • ประถม 3                                               3            5           8
 • ประถม 4                                               2            2           4
 • รวม                                                     26         23          49

อาคารทั้งหมด (ก่อนทำโครงการ)

 • มีอาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง 2 ห้องเรียน
 • โรงอาหาร 1 หลัง (ใช้เป็นห้องเรียนสำหรับเด็กด้วย)
 • ห้องสุขา 2 หลัง 6 ที่นั่ง
 • บ้านพักครู 2 หลัง 3 ห้อง (ซึ่งก็ต้องใช้เป็นห้องเรียนสำหรับเด็ก)

คุณครู ทั้งหมด 3 ท่าน

 1. นาย ธวัชชัย  สุริยะวงศ์ (พนักงานราชการ)
 2. นางสาว จิตตรา  ชุมภู (ครูพี่เลี้ยง)
 3. นาง สุปรียา  นามั่น (ครูผู้ช่วย)
สิ่งที่ทางโครงการและบริษัท Gibthai มอบให้
 1. สร้างอาคารเรียน ขนาด 4 x 18 เมตร แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน ครึ่งปูน ครึงไม้เทียม โครงสร้างอาคารเรียนเป็นเหล็ก หลังมุงกระเบื้องลอนคู่ ผนังอาคารใช้ไม้เทียม   พื้นห้องเรียนปูกระเบื้อง ขนาด 12  ” เดินไฟฟ้าในไปอาคารเรียน
 2. ซ่อมแซมอาคารเดิม ปิดปั้นลม + ทำบังตาห้องสุขา ที่อาบน้ำ ชาย-หญิง 2 จุดๆละ  3  ห้อง  (แบ่งเป็นที่อาบน้ำชุมชน  และ ของนักเรียน แยกกัน)
 3. ต่อโต๊ะเรียน ขนาด 60×200 cm.   9 ตัว
 4. ต่อเก้าอี้เรียน ขนาด 40×200 cm.   9 ตัว
 5. ต่อโต๊ะเรียน อนุบาล ขนาด 60×200 cm.   4 ตัว (แบบโต๊ะญี่ปุ่น)
 6. กระดานประจำห้องเรียน 3 แผ่น
 7. แท็งค์บรรจุน้ำใช้ในโรงเรียน ความจุ 2000 ลิตร  2ใบ พร้อมระบบประปาเข้าโรงเรียน
 8. ชั้นวางหนังสือ  8 ชิ้น พร้อมหนังสืออ่านประกอบการเรียนสำหรับเด็ก 5-12 ขวบ  200 เล่ม
 9. TV 21″  +  เครื่องเล่น DVD และ CD สื่อช่วยสอน ภาษาไทย – อังกฤษ – เลขคณิต
 10. อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  ชิ้งช้า 3 ที่นั่ง  2 ชุด + ม้าหมุน 4 ที่ นั่ง  2 ชุด + กระดานลื่น 1 ชุด
 11. อุปกรณ์โครงการศิลปะ ระฆัง 1 ชุด เสาธงชาติ และ ธงชาติ
 12. เสื่อน้ำมันปูพื้นห้องเรียนอนุบาล และอาคารเรียนเดิมทั้ง 2 ห้องเรียน
 13. เสื้อผ้า เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ของเล่นเด็ก และอาหารแห้ง

ทางโครงการฯจะมีกิจกรรมในวันที่ 3-5 ธันวาคมนี้ แล้วจะโพสรายละเอียด เรื่องราว                                                 และรูปภาพของกิจกรรมอีกทีนะครับ 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: